معرفی 770 مکان توریستی و گردشگری ایران
www.770.ir
پیش بینی اشتغال برای 770 نفر